Privacy en veiligheid

Op deze pagina lees je wat we doen met de gegevens die je van jezelf invult op de site en in de app.

PRIVACYSTATEMENT

Ben je benieuwd hoe wij omgaan met jouw gegevens? Dat leggen we je op deze pagina uit. Als je het lastig vindt om het te begrijpen: vraag je ouders of verzorgers om hulp.
 
Museumkids.nl is een uitgave van de Stichting Museumkaart. Je kunt de Website gebruiken zonder persoonsgegevens in te hoeven vullen. Wat zijn Persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die bij jou als persoon horen, of die iets zeggen over waar je woont of hoe je eruit ziet. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, foto's, vlogs, museumkaartnummer, e-mailadres en geboortedatum. 

Onze websites vragen en bewaren deze informatie zodat je kunt inloggen en alles wat je zelf hebt ingevuld terug te kunnen lezen en zien. Deze gegevens zijn van jou. Je mag er dus altijd voor kiezen om ze te laten wissen van een website. Hier lees je elke informatie we van jou verzamelen, waarom, en wat we ermee doen. 
 
Bij het maken van een account vul je persoonsgegevens in op het online registratieformulier. Ook als je meedoet aan een van onze wedstrijden of wanneer je ons een e-mailbericht stuurt met een verzoek of vraag krijgen we persoonsgegevens van je. Wij zullen jouw persoonsgegevens in dat geval strikt vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor zover dat nodig is om jouw verzoek of vraag te behandelen, om contact met je te onderhouden, of om het doel te realiseren waarvoor je jouw persoonsgegevens aan ons hebt gegeven, bijvoorbeeld deelname aan een prijsvraag of aanmelding voor een nieuwsbrief. Wij handelen hierdoor in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Volgens wet- en regelgeving

 
Museumkids.nl, als titel van Stichting Museumkaart, houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Stichting Museumkaart, postbus 5020, 2900 EA Capelle aan den IJssel. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking onder nummer 1054116 aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. Deze melding kunnen jij en je ouders opvragen via de Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens via telefoonnummer 070-8888 500. Het meldingenregister is niet meer toegankelijk via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Wil je meer weten over het belang van online privacy in het algemeen? Bekijk dan het lespakket voor de basisschool van de Autoriteit Persoonsgegevens 'Prima in de klas'.
 
Daarnaast is de Stichting Museumkaart bezig de verwerking van de persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU Vo 2016/679). Deze nieuwe regelgeving treedt op 28 mei 2018 definitief in werking en is dan rechtstreeks van toepassing op onze gegevensverwerking. Stichting Museumkaart zal bijtijds aan alle in deze Verordening opgenomen verplichtingen hebben voldaan.

Onze dienstverlening

Wanneer je gebruik maakt van de interactieve diensten van Stichting Museumkaart, Museumkids of anderszins contact hebt met Museumkids, legt Museumkids gegevens vast. Museumkids gebruikt deze gegevens om haar taken en dienstverlening uit te voeren. Onderdeel van deze dienstverlening is om gebruikers te informeren over activiteiten en producten van Museumkids. Voor de uitvoering van haar dienstverlening maakt Stichting Museumkaart gebruik van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (databewerkers), met wie Stichting Museumkaart een zgn. verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Dit betekent dat deze bewerkers nooit mogen handelen buiten de instructies van Stichting Museumkaart om, en dat zij Stichting Museumkaart hebben gegarandeerd dat het beveiligingsniveau van de gegevens die jij invult op Museumkids.nl voldoet aan de huidige stand der techniek. De door Museumkids verwerkte gegevens worden slechts gedeeld met de uitgever van de Museumkaart: de Museumvereniging. De Museumvereniging gebruikt deze gegevens op dezelfde wijze als de Stichting Museumkaart: om bezoekers en gebruikers te informeren over activiteiten en producten van de bij de Museumkaart aangesloten musea.

Koppeling van je Museumkaart

Iedereen die een Museumkaart aanschaft moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden Museumkaart. Deze zijn te vinden op de website www.museumkaart.nl. In de gebruiksvoorwaarden zijn alle rechten en verplichtingen aangaande het gebruik van de Museumkaart opgenomen.  Het betreft hier zaken als aanschaf, beĆ«indiging, wijziging, betaling en wijze van gebruik. Als je je Museumkaart hebt gekoppeld aan je profiel op Museumkids word bepaalde informatie, zoals je bezoek aan musea, gedeeld met  Museumkids. De informatie die hoort bij je Museumkaart, zoals je adres en de geldigheid van je kaart, is niet toegankelijk voor de medewerkers van Museumkids. 

Jouw clickgedrag 

Op de website van Museumkids en verwante sites worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Museumkids haar dienstverlening aan sitebezoekers verder optimaliseren.

Persoonsgegevens in jouw inspecties

De eindcijfers van inspecties die jij invult op Museumkids.nl, inzendingen die je doet in de wedstrijdpagina's van Museumkids.nl, plus de daarbij toegevoegde foto's en vlogs, zijn openbaar en terug te leiden naar jouw persoonlijke profiel op Museumkids.nl. 

Foto's en vlogs die je in je inspectie toevoegt via de app of de website zijn openbaar - dus ook voor anderen te zien - in jouw profiel en kunnen ook getoond worden op de pagina van het geĆÆnspecteerde museum en op de homepage van Museumkids.nl. Wil je niet dat je foto of video getoond wordt op de homepage, dan kun je deze laten verwijderen door te mailen naar info@museumkids.nl.
 
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden geven zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Jouw account of foto's verwijderen

Als je jouw persoonsgegevens of andere informatie die je aan ons hebt gegeven, wilt veranderen of wilt verwijderen, dan kun je een mailtje sturen naar info@museumkids.nl. Zet daarbij duidelijk je naam en wat precies je vraag of wens is. Ook wanneer je niet langer informatie van ons wilt ontvangen, zoals onze nieuwsbrief dan kun je dit ons ook altijd laten weten door een mailtje te sturen.
 
 Laatste versie - 8 februari 2018

Download de
Museuminspecteurs app!

Download de
Museuminspecteurs app!

Google Play Google Play

Waar staat het MuseumKaartnummer?

Het nummer staat rechts op de Museumkaart