registreren

Informatie voor docenten

Cultuureducatie is, naast taal en rekenen, belangrijk voor de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen. Maar, de schoolprogramma’s zitten overvol. Voor tientallen musea en basisscholen was dit geen reden om bij de pakken neer te zitten. Samen ontwikkelden zij bijzondere museumeducatie; van het taal- en rekenprogramma van Museum Boijmans Van Beuningen tot de ‘Elke dag kunst’ digitale scheurkalender van het Kröller-Müller Museum. De voorbeelden zijn verzameld in het adviesrapport van de Taskforce Museumeducatie.


Informatie voor docenten

De samenleving verandert snel. Om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst, wordt van scholen verwacht dat ze behalve voor kennisontwikkeling en maatschappelijke vorming ook ruimte maken voor persoonlijke vorming. Musea kunnen met hun collecties aansluiten bij vrijwel alle leergebieden. Zoals natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en techniek. De Museumvereniging, brancheorganisatie van de Nederlandse Musea, ziet musea als een belangrijke, informele leeromgeving. Waar kinderen kunnen leren door voorwerpen te zien en te voelen. Door verhalen te horen en er zelf mee aan de slag te gaan.

De Museumeducatieprijs beloont de beste voorbeelden van samenwerking

De Museumeducatie Prijs richt de schijnwerpers op sterke voorbeelden van educatieve samenwerking tussen musea en scholen. Musea bieden een rijke, verrassende en inspirerende omgeving om te leren. Musea kunnen scholen daardoor helpen bij het creëren van een samenhangend onderwijsaanbod. Op hun beurt kunnen scholen de musea helpen om hun publiek te behouden. Kinderen zijn ten slotte de museumbezoekers van de toekomst. Kortom, musea en scholen staan samen voor de mooie uitdaging om hoogwaardige educatieprojecten te blijven ontwikkelen. Meer informatie en aanmelden kan via: https://www.museumeducatieprijs.nl/over-de-prijs/. Aanmelden kan tot 1 juni 2017.


Over de Museumeducatieprijs

In 2015 heeft minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een prijs ingesteld voor het beste samenwerkingsproject tussen scholen en musea. De Museumvereniging is gevraagd deze tweejaarlijkse prijs te organiseren en vorm te geven.

In een eerste adviesrapport leest u niet alleen wat de ingrediënten voor een succesvolle samenwerking zijn. Ook vindt u er - ter inspiratie - de meer dan zestig voorbeelden van innovatieve museumeducatie. In het museum komt onderwijs tot leven!
Download hier het advies van de Taskforce Museumeducatie.

14 tot en met 29 oktober: museumkidsweek