Inloggen Word inspecteur
Napoleon Tikkit met een vergrootglas

Disclaimer

Deze Museumkids site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt door Stichting Museumkaart. Want wij doen ons uiterste best om gebruikers van de site – onder wie Museumkids, Museuminspecteurs en Museumkaarthouders – te informeren over een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. 

Ondanks de zorg die wij besteden aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in deze site, kunnen wij betrokkenen hierop geen garantie geven. Mochten wij in het kader van Museuminspecteurs frauduleus stemgedrag constateren dan houdt de redactie zich het recht voor om de inzending uit de wedstrijd te nemen. Informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden vervangen of verwijderd. De stichting, daaraan gelieerde organisaties zoals musea, andere bij deze site betrokken organisaties en bij deze organisaties werkzame personen zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van (informatie) op de site en (in)directe schade die daarvan het gevolg zou kunnen zijn. 

Alle teksten en beeld- en navigatiematerialen zijn eigendom van de Stichting Museumkaart of van aan haar gelieerde organisaties. Het gebruik van deze teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming door de rechthebbende.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan contact met ons op via info@museumkids.nl

Download de
Museuminspecteurs app!

Download de
Museuminspecteurs app!

Google Play Google Play

Waar staat het MuseumKaartnummer?

Het nummer staat rechts op de Museumkaart